vrijdag 28 januari 2022
 

Nieuws van SOGM

Utrecht wil minder bouwen in het groen


Nieuwe woningbouw in de regio Utrecht zal minder plaatsvinden in de groene gebieden en meer binnen de bebouwde kom. Dit voornemen maakte de Noordvleugel (NV) Utrecht woensdag bekend. Het gaat om de verdeling over de regio van de ruim 65.000 woningen die tussen 2015 en 2030 in de regio Utrecht gebouwd moeten worden.

 

Binnenstedelijk bouwen is veel duurder dan bouwen in weilanden. Het gaat om bedragen tussen de 10.000 en 80.000 euro extra per woning. Volgens de NV Utrecht heeft minister Jacqueline Cramer van VROM daarom inmiddels toegezegd dat er onder voorwaarden met haar te praten valt over de extra kosten.

 

Het gaat om in totaal bijna 11.000 woningen minder in het groen, onder meer in het Groene Hart tussen Woerden en Harmelen. Alternatieve locaties binnen de bebouwde kom zijn onder meer oude bedrijventerreinen en stroken langs de randen van kleinere kernen. In de nieuwe nieuwbouwlocatie Rijnenburg in Utrecht zouden alleen al 2000 woningen extra kunnen komen.

 

Overigens wordt een deel van de Utrechtse woningbehoefte opgelost in Almere. Het gaat daarbij om 15.000 huizen.

 

De NV Utrecht, een bestuurlijk platform van de provincie, gemeentes en regionale samenwerkingsverbanden, wil eind dit jaar met concrete voorstellen komen over de nieuwbouwlocaties