vrijdag 28 januari 2022
 

Nieuws van SOGM

Kansen en bedreigingen Groene Hart op de kaart


Stichting Groene Hart heeft zondag de ‘monitorkaart Groene Hart' gelanceerd. Daarop staan projecten die gunstig of juist ongunstig zijn voor de natuur.

De kaart wordt één keer per kwartaal geactualiseerd. Bij de lancering staan er 36 bedreigingen op de plattegrond van het Nationaal Landschap Groene Hart. Daaronder zijn de plannen voor de bedrijventerreinen Gaasperwaard bij Hagestein, de uitbreiding van drukkerij De Groot in Goudriaan en de containerterminal Nieuwland bij Alblasserdam.

De Stichting Groene Hart ziet op dit moment negen projecten die kansen bieden voor natuur en landschap. Voorbeelden zijn de herinrichting van de Krimpenerwaard volgens het Veenweidepact en de inspanningen van de gemeente Giessenlanden om als ‘poortwachter' het Groene Hart te beschermen.

Bij de samenstelling van de kaart streven de initiatiefnemers ernaar om de visie van de verschillende betrokken partijen weer te geven, zoals gemeenten en actiegroepen. Deze partijen zijn ook betrokken bij het actueel houden van de informatie. Reacties, aanvullingen en opmerkingen kunnen worden doorgegeven via contact@groenehart.info.

 

Stichting Groene Hart