vrijdag 28 januari 2022
 

Nieuws van SOGM

Aanleg spoorlijn mag verbreding van A27 niet vertragen - Utrecht-Breda na 2020


Een spoorlijn Utrecht-Breda is levensvatbaar, maar tot 2020 is er geen geld voor. Pas na de verbreding van de A27 komt de spoorlijn in beeld.


Dat is de conclusie van de commissie Nijpels die in opdracht van de gemeenten Gorinchem, Oosterhout, Dordrecht, Breda en Utrecht de mogelijkheden van de spoorlijn heeft onderzocht. Volgens Nijpels zullen 50.000 mensen per dag gebruikmaken van een nieuwe spoorverbinding tussen Brabant en Utrecht.
Een spoorweg over de middenberm zou het goedkoopst zijn (2,4 miljard euro), maar de vertraging door die variant voor de verbreding van de A27 is voor niemand aanvaardbaar. Volgens de oud-burgemeester van Breda is een strakke bundeling met de A27 de beste optie. Bij de verbreding van de snelweg kan er bij grondaankopen en bouw van viaducten rekening worden gehouden met de mogelijke komst van een spoorlijn.
Dat vergt een investering van 188 miljoen euro waarvan de gemeenten en provincies 80 miljoen zouden moeten betalen. Met zo'n investering houden provincies en gemeenten druk op het project.
Utrecht-Breda is dé ontbrekende schakel in het spoornet. Al decennia lang wordt er gesproken over de aanleg. Nu iedereen overtuigd is van de noodzaak en de mogelijkheden is er geen geld. De Gorcumse wethouder Herman van Santen is het eens met de bevindingen van Nijpels. ,,Ik verwachtte deze uitkomst al.'' Hij wil wel alles in het werk stellen om de A27 (start in 2013) zo te verbreden dat de aanleg van een spoorlijn later eenvoudiger is. Ook Gorinchem wil bij het maken van plannen rekening houden met de komst van een spoorlijn na 2020. ,,Het zwembad moet er mogelijk voor wijken, maar dat is tegen die tijd toch op. Verplaatsing van het zwembad zal bovendien voor rekening van het rijk zijn.''
Hoe de aansluiting van een nieuwe spoorlijn op de bestaande lijn eruit zal zien, is niet bekend. Mogelijk wordt het nieuwe station in Gorinchem een overstapplaats of er komt een verbinding naar het bestaande station. Het duurt naar schatting nog tot 2028 voordat de eerste trein van Utrecht naar Breda rijdt.

TON VOERMANS