vrijdag 28 januari 2022
 

Nieuws van SOGM

Presentatie Gebiedsvisie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden


Het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft een gebiedsvisie vastgesteld.

De gebiedsvisie bevat een missie, een toekomstbeeld, doelen op verschillende onderwerpen en een serie voorstellen voor projecten.

Op 17 december biedt het Gebiedsplatform de gebiedsvisie aan gedeputeerde Joop Evertse van de provincie Zuid-Holland en vertegenwoordigers van het ministerie van LNV, het waterschap Rivierenlanden en de gemeenten in het landelijk gebied aan.
De bewoners van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn trots op hun gebied en willen de kracht en pracht van het gebied in standhouden én verder ontwikkelen, want het is en blijft een vitaal gebied.

Dat is de rode draad die door de hele gebiedsvisie heen te herkennen is. De 26 organisaties verenigd in het Gebiedsplatform hebben als de belangrijkste opgave voor het gebied vastgelegd dat de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden altijd herkenbaar moet blijven aan de karakteristieke eigenschappen van het landelijke gebied en de waarden en normen die in de streek worden gekoesterd.

Op de bijeenkomst van 17 december wordt de Gebiedsvisie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gepresenteerd.

De gemeente, Giessenlanden, Gorinchem,  Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Zederik en Vianen die zich bevinden in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden dragen deze nieuwe gebiedsvisie een warm hart toe.