zaterdag 29 januari 2022
 

Nieuws van SOGM

"prestigeproject" Gaasperwaard stilgelegd


Vandaag, 5 Mei 2010 heeft de afdeling handhaving - flora en faunawet van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de werkzaamheden aan het  "prestigeproject" Gaasperwaard stilgelegd.

De gemeente Vianen heeft getracht het ministerie zand in hun ogen te strooien met verlopen en incomplete rapportages en natuurlijk de befaamde door de medewerker van de afdeling BOR van de gemeente uitgevoerde "quickscans".

Gelukkig heeft het ministerie van LNV deze alom in Vianen bekende gemeentelijke manipulatie opgemerkt en keiharde maatregelgelen genomen om deze werkwijze af te straffen.

LNV heeft daar voor het zwaarste middel ingezet wat beschikbaar is, stillegging van het project echte blijkt de het uit onderzoek dat de aannemer BAM

de werkzaamheden in afgeslankte vorm heeft voorgezet en zich alleen nog op de al vernielde zandpaden begeven voor riolering werkzaamheden.

Er is door de aannemer BAM in opdracht van gemeente Vianen enorme schade aan flora en fauna in het gebied aangericht .

Zo zijn alle vogels inclusief de zwaar beschermde dieren verjaagd naar de bebouwde kom van Hagestein.

Een tachtigjarige knotwilg die de aannemer blijkbaar in de weg stond is midden in de vogelbroedtijd inclusief broedende steenuil uit de grond getrokken en vernield.

Het waterpijl in de sloten op de "hoogewaard" hebben ze verlaagd door het slopen van het pompstation aan de langedreef waardoor de sloten op het hoge gedeelte in het gebied (biezenweg) droog komen te staan waardoor alle levende wezens die water nodig hebben zullen sterven.

Voor de rest zitten er diverse (beschermde) vogels te broeden aan de rand van het gebied die afhankelijk zijn voor hun voedsel uit deze het plangebied.

Veel inwoners van Vianen wisten al dat de gemeente helemaal niets heeft met natuur, dieren en groen maar nu blijken ze zover te gaan dat ze het complete ecosysteem in het gebied vernietigen en dat allemaal om een "natte droom" van een paar bestuurders waar te maken.