vrijdag 28 januari 2022
 

Nieuws van SOGM

Boomridders in ACTIE


Afgelopen zaterdag was het dan zover een lid van het actieteam van de Boomridders haalde de 1500e handtekening binnen voor het bezwaarschrift tegen deze twee waanzinnige bomenkap plannen.

De twee kapplannen zijn gelanceerd door de gemeente, naar eigen zeggen om overlast en gevaarlijke situaties weg te nemen. De bewoners van de getroffen wijken in Vianen weten wel beter. Zo stond er in januari dit jaar nog in een artikel in het AD, waarin te lezen was dat de gemeente Vianen vindt dat er veel te veel bomen zijn, en dat tot hoge kosten voor onderhoud zal leiden. De gemeente wil één op de vier bomen overhouden, wat betekent dat drie op de vier bomen gekapt gaan worden: van de 16.000 bomen zouden er op termijn dus zo'n 12.000 bomen in Vianen ten prooi vallen aan deze budgettaire kap.

Nagenoeg alle inwoners zijn ontdaan door deze plannen. Mensen hechten tenslotte sterk aan een groene stad en alle vogels die in dat groen leven. Daarom komt er bij de bevolking de vraag boven waarom we nou eigenlijk zoveel gemeentebelasting betalen. Kennelijk geeft de gemeente prioriteit aan het nieuwe stadhuis, het nog te bouwen MFC en het bedrijventerrein Gaasperwaard, ten koste van het groen in de wijk.

Dat de huidige groenvoorziening van het groot belang voor de gezondheid en welzijn van inwoners van Vianen maak de schijnt de gemeente Vianen blijkbaar niet zo veel uit te maken. De rijkswegen A27 en A2 die dwars door Vianen lopen produceren dagelijks grote hoeveelheden dodelijke fijnstof en stikstofoxide (NOx). Het is bekend dat bomen die rommel voor een flink gedeelde weer uit de lucht filteren. Een grote boom kan fijnstof met wel 15 tot 20% reduceren, en 10% minder stikstofoxide en 8% minder ozon geven. Dat is een enorme winst in voor de luchtkwaliteit voor de inwoners van Vianen. Als de luchtkwaliteit door de aangekondigde kap verder zou verslechteren zullen het aantal aan fijnstof gerelateerde ziekten en sterfgevallen toenemen. Er sterven toch jaarlijks mogelijk 18.000 mensen voortijdig door de vervuilde lucht die ze inademen (Bron VROM). De gemeente verzuimt met de aangekondigde kap op een ernstige manier in hun zorgplicht naar de burgers.

De Stichting Ons Groener Milieu (SOGM) begeleiden de Boomridders, zodat deze kapplannen op de juiste manier worden aangevochten.