zaterdag 28 mei 2022
 

Doelstellingen van SOGM

Wij zijn een stichting die de naam draagt Stichting Ons Groene Milieu

afgekort: SOGM.

Hieronder leest u de beperkte versie van de doelstellingen.

Wij houden ons bezig met het behouden en het verbeteren van de natuur -, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, de bodem en het water en de gezondheid van mensen en een goede ruimtelijke ordening.

Onze stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  1. Onderhouden van contacten met- en het stimuleren en realiseren van communicatie tussen overheidsinstanties, publieke organisaties, regionale overlegorganen, particulieren.
  2. Het organiseren van diverse activiteiten op het gebied van natuur en milieu.
  3. Actief contact onderhouden met burgers over de lopende natuur en milieu kwesties.
  4. In rechte op te treden.


Ons werkgebied is Vianen en aangrenzende gemeente.